Kangen Leveluk 501 Super

Kangen Leveluk 501 Super là dòng sản phẩm hàng đầu của ENAGIC, sử dụng công suất cao, là sản phẩm thích hợp cho các gia đình lớn, các cơ quan, các công ty, nhà máy, trường học, y tế… mà không có sản phẩm nào trên thị trường có thể thay thế được.

Do máy có một hệ thống ống đôi 1 loại 7 tấm điện cực và 1 loại 5 tấm điện cực sẽ giúp hệ thống làm sạch tốt nhất.

Category: