Kangen Leveluk JRII

JRII có ba tấm điện cực rắn giúp giảm tiêu thụ năng lượng. Do các tấm titan được mạ bạch kim rắn, thiết bị này vẫn có thể tạo ra axit mạnh và nước Kangen mạnh. Do mức tiêu thụ điện năng thấp hơn và ít đĩa hơn, máy này chỉ được khuyến nghị cho người độc thân hoặc cặp đôi.

Các gia đình nên xem xét một trong những mô hình mạnh mẽ hơn ở trên do số lượng đầu ra cần thiết.

Danh mục: